Převodník elektrického náboje

...
...

Nanocoulomb
1000000000
Microcoulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Miliampérhodina
0,28
Ampérhodina
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Základní poplatek
6,24×1018

Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.