Převodník rychlosti

...
...

Metrický

Kilometr za sekundu
1
Metr za sekundu
1000
Kilometr za hodinu
3600
Milimetr za sekundu
1000000
Mikrometr za sekundu
1000000000

Britové / Američané

Míle za sekundu
0,62
Míle za hodinu
2236,94
Stopa za sekundu
3280,84

Námořní

Uzel
1943,85

jiný

Rychlost světla
3,34×10-6
Rychlost zvuku
2,92
Rychlá chůze
588,24
Rychlost běžného šneka
1000000
Kliknutím na hodnotu dat vpravo se data automaticky zkopírují.